Produkter / Skyltar / Projekt Elon Lund

gammal skyltning gammal skyltning

En skylt som ska sitta utomhus ska tåla mycket påfrestningar såsom väder och vind och det kräver mycket omsorg för att tillverka en skylt som verkligen håller.

Hur går det till?

I detta exempel har vi använt oss av ett skyltprojekt till Elon i Lund.

Vi får ett önskemål från kund. I detta fallet åkte vi ut och tog foto på objektet. Tillsammans kommer vi fram till vilken typ av skylt, vilken storlek etc. som passar bäst. Sedan gör vi ett förslag som kunden får godkänna.

Bild 01: Montagebild över hur det färdiga resultatet kommer att se ut.
montage ritning montage ritning
Efter att kund tycker att det ser bra ut gör vi ritningar. Även dessa skickas till kund för godkännande.

Bild 02: Exempel på hur en ritning kan se ut. exempel på ritning


När vi tillsammans kommer fram till ett slugiltigt resultat börjar vi med att bestämma färger. För att få så tåliga ytor som möjligt används en speciell typ av folie.

Bild 03: Färgprover.
färgprover

När allt är bestämt sätter vi igång produktionen. Allt material ska nu skäras ut. Det vanligaste är att man använder folie. I vissa fall då man ska använda sig av foto eller logotyper med skuggning kan blir vi tvungna att printa på vinyl istället för att använda folie. För att få bättre hållbarhet lamineras vinylen med ett UV-/antiklotterlaminat som bevarar färgerna.

Bild 04: Utskuret material i väntan på montage.
För att lättare kunna lägga på folien används appliceringtejp på ovansidan. Dels för att hålla ihop dekalerna och dels för att skydda folien under tiden man sätter på den.
utskuret material

Bild 05: Skyddsplasten på plåten tas bort.
I detta fallet använder vi en pulverlackerad plåt från Svalövs Industrilack »
skyddsplasten på plåten tas bort

Bild 06: Allting mäts upp noggrant innan folien sätt på plats.
Vi mäter upp var folien skall sitta.

Bild 07: Bakpappret tas av och sprayas med en vatten-/diskmedelslösning.
Anledningen till att man använder vatten/diskmedel är för att addisivet (klistret) inte ska hugga fast direkt. Vattenlösningen trycks ut när man trycker fast dekalen.


Bild 08: Färdiglagd folie.
När det bara är remsor som ska appliceras (dvs. inget utskuret) används oftast ingen appliceringstejp. Man använder då istället en mjukare filtskrapa för att inte repa när man trycker den på plats.


Bild 09: Appliceringstejpen dras av efter att folien är ordentligt fasttryckt.


Bild 10: Lager nummer två läggs på.
Bild 11: Eventuella kanter snyggas till.


Bild 12: Alla kanter kontrolleras och trycks lite extra.


Bild 13: Färdig skylt.


Bild 14: De gamla skyltarna demonteras.


Färdiga skyltar på plats.
http://foto.zynaz.se/#1
Klicka på "play-knappen" för att starta bildspelet.
Klicka på symbolen längst ner till vänster för att se bilderna i fullskärm.