Produkter / Entrétak

Sluttande skärmtak monterat på tegelvägg - klicka för större bild Det är den “slimmade” designen som är karaktäristiskt för Lightline entrétak system:
  • rostfria upphängningsgalgar
  • tunna aluminiumprofiler
  • 4mm tjock acrylglas
Resultatet är en kombination som både är visuellt och funktionellt attraktivt - in i minsta detalj. Den i ögonfallande serien av Lightline produkter skyddar inte bara din entré utan höjer även intrycket. Acrylmaterial samt övriga komponenter är helt vatten- och UV-resistenta. En gömd gummilist placerad i aluminiumprofilen närmast väggen tar upp ojämnheter och leder vattnet ner i vattenavrinningen. Den låga vikten gör det enkelt och säkert att montera entrétaket endast i ett fåtal steg. Tack vare “klick-låset” behövs inga hål genom acrylglaset. Rostfria specialfästen håller acrylglaset säkert på plats, vilket underlättar rengöring.

Exempel på monterade entretak:
Entrétak Skanska 3.1x2m >>
Entrétak City90 4x2m >> Entretak - klicka för större bild

Broschyrer/prislistor, etc:

Modeller:

Tillbehör:

Lightline Shine
Efter montering av ett Lightline tak bör det rengöras med Lightline Shine. Detta skyddar den rostfria ytan som kan ha blivit exponerad för väta, montering och slitage i transport.
Rostfritt stål bör rengöras med jämna mellanrum, ca var 6-12 månad.
Under vissa förhållanden är stålet utsatt för mera slitage som t.ex områden med väldigt hög luftfuktighet, höga luftföroreningar, kust förhållanden eller kontakt med kemikalier som klor och vägsalt. Då rekommenderas rengöring var 3-6 månad.

Skötselinstruktioner (pdf-fil 24kB)