Om företaget

Hög kvalitet, hantverksmässig precision, ett nära samarbete och respekt och omsorg om våra kunder, har präglat Frese Skyltar sedan företaget grundades 1924 av Richard Frese. Företaget är ett av de äldsta och största företagen i Sverige för framtagning av skyltar och gravyrer.

Med över 3000 kunder från Kiruna i norr till Italien i söder har Frese Skyltar efter starten utvecklats till att bli ett modernt företag inom gravyrteknik och skyltproduktion. Tillsammans med traditionellt precisionsarbete och ny laserteknik kan Frese Skyltar hantera både små och stora serier med samma höga krav på kvalitet och leverans-säkerhet.
Frese Skyltar är marknadsledare inom:
 • Skyltar
 • Gravyr och lasergravyr
 • Hyresgästregister
 • Informationstavlor
 • Utfrästa texter
 • Schabloner
 • Digitalprint och folieskyltar
 • Taktila skyltar
All tillverkning sker i egen fabrik vilket innebär full kontroll av hela produktionskedjan och säker och trygg leverans för våra kunder.

Fresegruppen År 2009 förvärvades det Lundabaserade CAD-Gravyr AB av Fresegruppen för att ge ökad kapacitet att möta en allt större efterfrågan inom lasergravyr År 2012 införlivades även skyltföretaget Zynaz AB. Zynaz har funnits sedan 1996 och har under den tiden utvecklats från ett renodlat skyltföretag med specialitet på skuren vinyltext, till digital 4-färgs produktion. Med sin erfarenhet och stora kunskap inom digital storbildsframställning är Zynaz det perfekta komplementet som gör att Frese Skyltar är rustade för framtiden som en komplett leverantör inom sin verksamhet.

Merparten av alla förfrågningar rör specialanpassade produkter. Vi hanterar alla typer av skyltmaterial, storlekar och antal samt anpassar dessa till olika miljöer. Detta tillsammans med vårt gedigna hantverkskunnande gör Frese Skyltar till ett unik företag i sin bransch.

Frese Skyltar lägger ner stor omsorg inom områden som miljö, produktion kvalitet och leveranssäkerhet. Kunden är alltid i centrum. Våra relationer till kunderna bygger på långvarigt och ömsesidigt förtroende, som utvecklats genom åren tack vare kunskap, erfarenhet, förståelse och intuition.

Frese Skyltar – när du vill Zynaz
VD

Miljöpolicy

Frese Skyltar har en aktiv miljöpolicy som genomsyrar alla dotterbolag och förgreningar i koncernen Vår policy är att bedriva ett miljömedvetet arbete genom att styra hela processen från början till slut på ett effektivt och strukturerat sätt för att undvika minsta möjliga miljöpåverkan.

Det gör vi genom att:
 • Sträva mot att källsortera alla spillprodukter så att de kan återvinnas eller destrueras med minsta möjliga miljöpåverkan.
 • Minska användningen av naturresurser i form av råmaterial och energi, samt minimera avfall genom återanvändning och återvinning, och arbeta för utbytet av produkter, transporter, energi och förbrukningsvaror till sådana som har minsta möjliga miljöpåverkan men samtidigt högsta möjliga kvalitet.
 • Hantering av vätskor och färger i separata utrymmen för god arbetsmiljö och säkerhet för anställda.
 • Utbilda personal i miljömedvetenhet och hållbarhetsfrågor. Vi hanterar detta som en integrerad del av vår affärsverksamhet och för regelbundna diskussioner med alla anställda.

Miljöarbete vid nyinvesteringar Vi gör vårt yttersta för att välja moderna, effektiva och miljöanpassade lösningar för våra investeringar baserade på välgrundade utvärderingar som balanserar miljö och ekonomi. Målsättningen är att integrera miljöarbetet i varje del av vår verksamhet. Vi väger in alla miljöaspekter och andra viktiga hållbarhetsaspekter på ett strukturerat och systematiskt sätt, vilket också innefattar att vi ställer krav, sätter mål och gör uppföljningar.

Resultatet av vårt miljöarbete skapar goda förutsättningar för hållbar affärsutveckling och för att öka vår konkurrenskraft. Vi uppfyller gällande lagar, bestämmelser och tillstånd. Genom ständiga förbättringar är vår ambition att vara ett föredöme på de marknader där vi verkar. Inom våra verksamhetsområden fokuserar vi på miljöskydd, förebyggande av föroreningar och på människors hälsa. Vår inställning mot medarbetare ska präglas av respekt för mångfald och olika kulturyttringar.

Målsättningen med miljöarbetet är att integrera varje del av vår verksamhet. Genom kontinuerlig utbildning av våra medarbetare hoppas vi skapa och bibehålla en medvetenhet och kunskap inom miljöområdet. Vår uppfattning om ett aktivt miljöarbete innebär att ständigt revidera och utveckla miljöarbetet för att bidra till en hållbarare framtid.

Företagsfilosofi

Företagsfilosofin genomsyras av tre nyckelbegrepp: Värde, Trygghet och Kvalitet. Dessa beskriver vårt sätt att agera gentemot våra kunder.

Värde
Värde är ett övergripande synsätt som innebär att vi levererar inte enbart en produkt utan samtidigt ger kunden ett mervärde genom att: ta fram unika lösningar, vara lyhörda för våra kunders frågor och att samarbete för att skapa en gemensam plattform för att uppnå alla ställda mål.

Trygghet
Vi tar ansvar för hela produktionskedjan oavsett vilken av de produkter våra kunder beställer. Det innebär raka besked vad gäller leverans, kostnad och kvalitet. Att anlita Frese Skyltar är att vara i goda händer.

Kvalitet
Sedan 1924 har Frese Skyltar producerat gravyrer och skyltmaterial av högsta kvalitet. Med ständig utveckling inom ny teknik och egen tillverkning fortsätter vi att sätta kvaliteten i högsätet och är något vi aldrig gör avkall på.

Utställning

Vår utställning är ständigt under förändring. Välkommen in och titta och känn på våra produkter. Bilder från utställningen hittar du här »

Logotype

Vår logotype finns för nerladdning under rubriken Downloads »